info@fajreisfahan.ir : ایمیل 

تلفن : 03154216901

03154216908 : فکس

آگهی مزایده فروش محصول میوه "به" بزرگ ترین باغ "به" کشور ( دی ماه 1401 )

آگهي مزايده  عمومی 


    شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان ( سهامی عام ) در نظر دارد نسبت به فروش محصول میوه "به" بزرگ ترین باغ "به" کشور  از طريق مزايده عمومي در روز دوشنبه مورخ 1401/10/13ساعت 12 ظهر اقدام نماید.

متقاضيان مي توانند از تاریخ انتشار آگهی جهت بازديد و اخذ اسناد مزايده به آدرس  و یا سایت شرکت  www.fajreisfahan.ir  مراجعه و یا با تلفن  54335314 – 031 تماس حاصل فرمایند. 

آدرس و محل برگزاری:  شهرستان نطنز ، کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز – اصفهان ، روستای رحمت آباد12

جهت مشاهده شرایط شرکت مزایده محصول میوه به کلیک نمایید

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید