info@fajreisfahan.ir : ایمیل 

تلفن : 03154335314

03154335313 : فکس

واحد دامپروری رحمت آباد شهرستان نطنز (دفتر مرکزی)

واحد دامپروری رحمت آباد شهرستان نطنز (دفتر مرکزی)

مدیر عامل: آقای دکتر حمیدرضا اسماعیلی

مدیر تولید دامپروری: آقای مهندس حسین خوش اخلاق

اصفهان، شهرستان نطنز، کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز ، مورچه خورت ، روستای رحمت آباد،  (دفتر مرکزی شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان )
ایمیل:     info@fajreisfahan.ir 
تلفن:      5-03154335314
فکس:    03154335313
کد پستی : 8769141173

 

واحد دامپروری رحمت آباد نطنز (دفتر مرکزی):

این واحد در روستای رحمت آباد در 15 کیلومتری شهر نطنز واقع شده و دارای 5600 راس گاو شیری می باشد .

تولیدات: تولید روزانه حدود 112 تن شیر خام - گوشت و......

 

فرم ارسال پیام