info@fajreisfahan.ir : ایمیل 

تلفن : 03154335314

03154335313 : فکس

تایید شرکت فجر اصفهان به عنوان یک شرکت دانش بنیان ( مرداد 1401 )

 

 

#پیشرفت-دانش-بنیان

تایید شرکت فجر اصفهان به عنوان یک شرکت دانش بنیان

در سال تولید اشتغال آفرین و دانش بنیان فعالیت شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در زنجیره تولید نهال گواهی شده، جهت ارزیابی به عنوان یک فعالیت دانش بنیان به معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بخش "ارزیابی و تشخیص صلاحیت شرکت ها و موسسات دانش بنیان" ارائه شد و پس از طی مراحل و با ارائه مدارک لازم و ارزیابی های صورت گرفته بخش "تولید پایه های رویشی گواهی شده به روش کشت بافت و نهال های پیوندی گواهی شده حاصل از آن" به عنوان فعالیت و محصول دانش بنیان شناسایی شد. 

این تاییدیه موجب اختصاص همه حمایت های مصوب برای شرکت های دانش بنیان به این طرح می گردد.

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید