info@fajreisfahan.ir : ایمیل 

تلفن : 03154335314

03154335313 : فکس

آگهی مزایده دام (تیرماه 1400)

 

آگهی مزایده دام

     شرکت کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان در نظر دارد نسبت به فروش تعدادی از دام مازاد خود به شرح ذیل از طریق مزایده در ساعت 15 روز چهارشنبه مورخ 1400/04/16اقدام نماید ، لذا متقاضیان می توانند جهت دریافت فرم شرایط شرکت در مزایده به آدرس شهرستان نطنز ، کیلومتر 15 جاده قدیم نطنز به اصفهان ، روستای رحمت آباد ، واحد گاوداری رحمت آباد و یا سایت شرکت به آدرس www.fajreisfahan.ir مراجعه و یا با تلفن 54335314 – 031 تماس حاصل فرمایند .

1-    گاو غیر آبستن کشتارگاهی
2-    گوساله نر قطع شیر 
3-    گوساله نر شیرخوار  
4-    تلیسه آبستن 
5-     جوانه نر پرواری
6-    جوانه نر نیمچه 
7-    بز نر کشتارگاهی  
8-    کولار داشتی 8 ماهه غیر آبستن  
9-    بز نر داشتی ( پایه 6 ماهه )

شرایط مزایده دام تیر ماه

تعداد نظرات: 0
منتشر نشده: 0

ارسال نظرکد امنیتی کد جدید