info@fajreisfahan.ir : ایمیل 

تلفن : 03154216901

03154216908 : فکس

انواع نهال دانه دار و هسته دار

انواع نهال دانه دار و هسته دار دارای اصالت و سلامت لیبل آبی.

آنچه که باید درمورد نهال لیبل آبی بدانیم!!!!

نهال استاندارد وگواهی شده یکی از عوامل بسیار تاثیر گذار در تولید محصولات سر درختی است. از این رو تلاش در جهت توسعه و ترویج آگاهی عمومی و دانش باغداران و نهالکاران برای استفاده از نهال گواهی شده (لیبل آبی) نقش مهمی در ارتقاء جایگاه صنعت باغبانی کشور دارد.

نهال لیبل آبی چیست؟

نهال لیبل آبی یا گواهی شده باید دارای خصوصیت اصالت رقم و پایه، سلامت و استاندارد مورد تائید باشد.

اصالت رقم و پایه یعنی: نهال عرضه شده بایستی از نظر ژنتیکی مطابق با ادعای تولید کننده باشد که بر اساس برچسب الصاقی به نهال مورد تائید قرار می گیرد.

سلامت نهال یعنی: نهال عرضه شده بایستی عاری از عوامل بیماری زای قارچی، باکتریایی و یا ویروسی قرنطینه ای و پر اهمیت باشد.

استاندارد بودن نهال: نهال عرضه شده بایستی از نظر ارتفاع، قطر، تعداد و زاویه شاخه های فرعی نیز دارای خصوصیات ویژه ای باشد که باغدار را در زمان احداث باغ دچار مشکل نکرده و سبب تسریع در بارآوری و مطابق با سیستم هرس فرم دهی باغ باشد.

چرا نهال عاری از ویروس؟

بیماری های ویروسی درختان میوه دانه دار و هسته دار اغلب جزء عوامل بیماری زای پنهان محسوب می شود بدین معنا که دارای علائم ظاهری کم و یا فاقد علائم می باشد، و در موارد متعددی نیز این علائم در زمانی محدود روی درخت مشاهده می شود و یا با نا هنجاری های تغذیه ای روی میوه و برگ اشتباه گرفته می شوند. بسیاری از تولید کنندگان محصولات سر درختی خصوصا درختان میوه دانه دار و هسته دار بدون این که اطلاعی از آلودگی باغ به این ویروس ها داشته باشند دچار ضرر و زیان هم از جنبه کمیت تولید و هم از جنبه کیفیت آن می شوند.

راه اصلی انتقال ویروس های درختان میوه دانه دار و هسته دار از طریق مواد نهالستانی (پیوندک و پایه های رویشی و بذری) آلوده می باشد. هیچ راهی برای سالم کردن درختان باغ وجود ندارد مگر پیشگیری  یا به عبارت ساده تر تنها راه، استفاده از نهال و پیوندک عاری از ویروسی می باشد.

 
   


سایر محصولات

شیر خام

شیر خام
تولید روزانه حدود 110 تن شیر خام در واحد گاوداری رحمت...

به

به
تولید محصول "به" سر درختی در واحد باغداری رحمت آباد...

گوشت

گوشت
1- گوساله نر 2- تلیسه کشتارگاهی 3- گاو غیر آبستن کشتارگاهی

پسته

پسته
تولید انواع پسته فندقی ، اکبری ، کله قوچی و احمد آقایی در...